• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد نول سه صفر(000)مخصوص (گلوتن بالا)

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

پروتئین خیلی بالایی داشته وازقسمت اندوسپرم گندم های سخت و
قوی استخراج میشود.دارای دانه بندی نسبتا ریز می باشد.


پروتئین خیلی بالایی داشته وازقسمت اندوسپرم گندم های سخت و قوی استخراج میشود.دارای دانه بندی نسبتا ریز می باشد.


مشخصات برای آرد نول سه صفر(000)مخصوص (گلوتن بالا)

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران