• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد نول سه صفر(000)کیک

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

از نظر اندازه ذرات،دارای دانــه بندی نـــرم میبـاشد کــه
میتواند دارای گلوتن و ایندکس قوی تر یا ضعیفتری باشد.


از نظر اندازه ذرات،دارای دانه بندی نرم میباشد که میتواند دارای گلوتن و ایندکس قوی تر یا ضعیفتری باشد.


مشخصات برای آرد نول سه صفر(000)کیک

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران