• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد نول دوصفر (00) ویفر

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

از نظر اندازه ذرات نیز دارای دانه بندی نرم می باشد
که بافتی یکنواخت را در ویفر بوجود می آورد.


از نظر اندازه ذرات نیز دارای دانه بندی نرم می باشد که بافتی یکنواخت را در ویفر بوجود می آورد.


مشخصات برای آرد نول دوصفر (00) ویفر

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران