• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد نول دو صفر (00) کیک

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

با توجه به نوع کیک میتواند دارای گلوتن و ایندکس قوی تر
یا ضعیفتری باشد.


با توجه به نوع کیک میتواند دارای گلوتن و ایندکس قوی تر یا ضعیفتری باشد.


مشخصات برای آرد نول دو صفر (00) کیک

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران