• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد نول یک صفر (0) ویفر

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

گلوتن و ایندکس پایینی دارد برای ویفر که محصولی خشک
و ترد است مناسب است نسبت به (00) ویفر زبرتر است.


گلوتن و ایندکس پایینی دارد برای ویفر که محصولی خشک و ترد است مناسب است نسبت به (00) ویفر زبرتر است.


مشخصات برای آرد نول یک صفر (0) ویفر

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران