کانال گفتگوی آنلاین گروه صنعتی اطهر

آمار

صورت شاد

100.0 %

چهره بی طرف

0.0 %

چهره غم انگیز

0.0 %

این 1 بازخوردهای اخیر

گروه صنعتی اطهر / 23

گروه

آقاپور - مسئول IT
آقاپور - مسئول IT
گروه صنعتی اطهر
گروه صنعتی اطهر